Pressmeddelande, 

Kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer på väg uppåt

(Kommunförbundet informerar 17.6.2014) Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökade i de stora städerna år 2013 med i snitt tre procent jämfört med föregående år. Med beaktande av löne- och prisutvecklingen steg realkostnaderna med 1,5 procent vilket är en förändring i utvecklingen jämfört med de föregående åren, framgår det av en kostnadsutredning som Kommunförbundet låtit göra.

‒ Efter tre år av nolltillväxt har kostnaderna för social- och hälsovården börjat stiga igen. Äldreomsorgslagen till exempel innebar att kommunernas utgifter steg med mer än 60 miljoner euro, analyserade Tarja Myllärinen, direktör för enheten social- och hälsovård vid Kommunförbundet.

‒ I kommunerna förväntar man sig att uppgifter och skyldigheter ska minska i enlighet med det strukturpolitiska programmet, vilket också skulle minska utgifterna. Överföringen av den prehospitala akutsjukvården till sjukvårdsdistrikten gav upphov till extra kostnader på tiotals miljoner. I jämförelsen syns också ökningen av kostnader inom den specialiserade sjukvården.

De största åldersstandardiserade kostnaderna inom hälso- och sjukvården uppgick i fjol till 2 446 euro per invånare i Uleåborg. Tammerfors uppvisade de näst högsta åldersstandardiserade kostnaderna med 2 380 euro och Åbo med 2 306 euro per invånare. Av de stora städerna tillhandahöll Esbo sin social- och hälsovård till lägsta kostnader per invånare, dvs. 2 133 euro.

Mest ökade kostnaderna jämfört med år 2012 i Lahtis och Åbo. Då man från totalkostnaderna räknar bort löne- och prisökningen, steg kostnaderna i Lahtis med 6,5 procent och i Åbo med 4,5 procent. 

Realkostnaderna ökade i snitt minst i Jyväskylä (0,3 %), Helsingfors (0,7 %), Uleåborg (0,7 %), Björneborg (0,9 %) och i Tammerfors (1,1 %).

Kostnaderna sjönk i två städer som var med i jämförelsen, i Kouvola (1,9 %) och i Kuopio (0,5 %).

Den årliga kostnadsjämförelsen mellan stora städer omfattar Björneborg, Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. I medeltal betalade dessa städer 2 273 euro om året per invånare för hälso- och sjukvården.

Social- och hälsovårdskostnaderna ökade i medelstora kommuner

I de medelstora kommunerna jämför Kommunförbundet förutom kostnaderna för hälso- och sjukvården också kostnaderna för socialvården. Totalkostnaderna för social- och hälsovården var i jämförelsekommunerna i snitt 3 880 euro per invånare år 2013. Kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner ökade i fjol med i snitt 4,2 procent jämfört med 2012. Då löne- och prisökningen räknas bort från totalkostnaderna betyder det en ökning på 2,3 procent.

De allra lägsta social- och hälsovårdskostnaderna i de medelstora kommunerna uppvisade Mustijoki samarbetsområde för vård och omsorg, det vill säga Mäntsälä och Borgnäs, 3 560 euro per invånare. De högsta kostnaderna, 4 298 euro per invånare uppvisade Varkaus, som var med i jämförelsen för första gången. De näst högsta kostnaderna gällde Kotka med 4 232 euro per invånare.

Mest ökade de åldersstandardiserade totalkostnaderna för social- och hälsovården i Kemi. Med beaktande av löne- och prisökningen steg kostnaderna med 7,5 procent.

Realkostnaderna minskade i Lovisa med 2,2 procent och i Salo med 1,6 procent. Kostnadsutvecklingen var måttfull i Borgå (0,3 %), Lojo (0,6 %), Rovaniemi (0,6 %) och Kyrkslätt (0,7 %).

Kostnadsjämförelsen mellan medelstora kommuner omfattar Borgå, Imatra, Kemi, Kervo, Kotka, Kyrkslätt, Lojo, Lovisa, Raumo, Rovaniemi, Salo, Sibbo, S:t Karins, S:t Michel, Träskända, Tusby och Varkaus samt samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland och Mustijoki samarbetsområde.

Kommunförbundet publicerar en årlig kostnadsjämförelse

Kommunförbundet har utfört kostnadsutredningar för stora städer sedan år 1996 och för medelstora kommuner sedan år 2000. I utredningarna för stora städer omfattar hälso- och sjukvårdskostnaderna kostnaderna för primärvården och den specialiserade sjukvården samt den dygnet-runt-omsorg och hemtjänst som socialväsendet tillhandahåller för personer över 65.

Kostnadsjämförelsen mellan medelstora kommuner utsträcktes nu för elfte gången till att omfatta också kostnaderna för socialväsendet. På så sätt fick man en helhetsbild av kostnaderna inom social- och hälsovården.

– I utredningen beaktas kommunernas olika åldersstruktur. En åldersstandardisering ska alltid göras om man vill jämföra kostnaderna mellan kommunerna. En person i arbetsför ålder till exempel ger upphov till kostnader på i snitt några tusen euro för social- och hälsovården och en person över 85 år till kostnader på 20 000 euro, framhåller Teija Mikkola, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Närmare upplysningar:
Teija Mikkola, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 352 0020
Tero Tyni, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 364 8163
Anu Nemlander, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 563 6180
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, Kommunförbundet, tfn 050 596 9866

Kontaktpersoner i de stora städerna:
Esbo: Eetu Salunen, hälsovårdsdirektör, tfn 09 816 21
Helsingfors: Matti Toivola, verkschef, tfn 09 3104 22 15
Jyväskylä: Pekka Utriainen, biträdande stadsdirektör, tfn 014 266 30 01
Kouvola: Kari Kristeri, tf. hälsodirektör, tfn 020 615 93 99
Kuopio: Markku Tervahauta, serviceområdesdirektör, tfn 044 718 27 91
Lahtis: Mikko Komulainen, sektorchef, tfn 03 818 10 01
Uleåborg: Sirkku Pikkujämsä, hälsodirektör, tfn 050 576 85 18
Björneborg: Esko Karra, hälsovårdsdirektör, Björneborg, tfn 044 701 34 11 
Tammerfors: Mika Vuori, tf. beställningschef, tfn 040 806 31 32 och 
Arto Lemmetty, förvaltningsöverläkare, tfn 040 806 36 69
Åbo: Riitta Liuksa, sektorchef, tfn 050 559 05 71
Vanda: Timo Aronkytö, hälsovårdsdirektör, tfn 050 312 16 78

Kontaktpersoner i de medelstora kommunerna:
Imatra: Tiina Kirmanen, sektorchef för välfärdstjänster, tfn 020 617 111 111
Träskända: Tiina Salminen, serviceområdesdirektör, tfn 040 315 21 54
S:t Karins: Anna Arola-Järvi, direktör för välfärdstjänsterna, tfn 02 588 60 20
Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, Maire Ahopelto, direktör för samkommunen, tfn 044 777 30 33
Kemi: Liisa Niiranen, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 040 541 82 37
Kervo Erja Wiili-Peltola, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 040 318 21 70
Kyrkslätt: Liisa Ståhle, omsorgsdirektör, tfn 050 594 17 49
Kotka: Valta Maija, hälsodirektör, tfn 05 234 51 och Heli Sahala, socialdirektör, tfn 050 584 60 01
Lojo: Mira Uunimäki, överläkare, tfn 044 374 23 14 och Arja Yliluoma, omsorgsdirektör, tfn 019 369 12 44
Lovisa: Carola Klawér, omsorgsdirektör, tfn 044 055 53 60
S:t Michel: Maria Närhinen, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 044 794 42 00
Mäntsälä: Eija Rintala, omsorgsdirektör, tfn 040 314 57 17
Borgå: Pia Nurme, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 040 178 99 22
Raumo: Antti Parpo, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 02 835 26 00
Rovaniemi: Markus Hemmilä, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 050 577 64 09 
Salo: Kai Saarimaa, biträdande stadsdirektör, tfn 044 772 37 30
Sibbo: Leena Kokko, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 09 2353 65 00
Tusby: Pirjo Vainio, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 040 314 44 01 
Varkaus: Seppo Lehto, social- och hälsocentralsdirektör, tfn 017 579 55 11

Etiketter