Pressmeddelande, 

Pudasjärvi prisbelönades som den byavänligaste kommunen

Pudasjärvi har prisbelönats som den byavänligaste kommunen år 2014. Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf delade ut hederspriset till Pudasjärvi vid Kommunmarknaden i Helsingfors onsdagen den 10 september.


Pudasjärvi stad lyckas ordna rikligt med mångsidig verksamhet trots svåra förhållanden. Det finns goda exempel på avtalssamarbete mellan kommunen och byarna inom närservicen. Bland annat biblioteksbussen och optofibernätet har noterats också på andra håll i Europa som goda modeller.

Inom Pudasjärvis område finns 20 byar och åtminstone 15 aktiva byföreningar. På området finns ett aktivt byaråd. Pudasjärvi stad beviljar understöd till kultur- och idrottsverksamheten och byaföreningarna. År 2014 beviljas 64 000 euro i utvecklings- och verksamhetsstöd och 120 000 euro i stöd för utveckling av landsbygdsnäringarna. Detta är ett steg mot engagerande budgetering.

Totalt delar staden ut cirka en miljon euro också ur årets budget för att bevara och utveckla byarnas livskraft.

Pudasjärvi stad satsar på att sysselsätta långtidsarbetslösa. För ändamålet har det utarbetats en sysselsättningsplan som också ska bidra till genomförandet av ungdomsgarantin. Planen har utarbetats och den genomförs i samarbete med organisationerna och föreningarna i Pudasjärvi i syfte att producera närservice för byarna och tätorterna. En väsentlig del av detta är också det kommuntillägg som föreningarna får för sysselsättningen av arbetslösa. Med tillägget har man åstadkommit betydande effekter sedan år 2003. I Pudasjärvi har man också på andra sätt satsat på närservice: biblioteksbussen Iso Karhu togs i bruk 2013 och Kairan Kuitu Oy, som delvis ägs av staden, håller på att bygga ett optokabelnät i Pudasjärvis byar.

Pudasjärvi siktar också på framtiden. Ett exempel på produktion av en ny typ av närservice är projektet med dagverksamhet för seniorer.

Pudasjärvi stad bär ett stort ansvar för underhållet av privata vägar inom sitt vidsträckta område. Pudasjärvi har också bildat regionala insamlingsplatser för avfall i tio byar.

Staden har anställt en serviceplanerare för tre år för att utveckla närserviceproduktionen för glesbygden tillsammans med församlingen, företagen, tredje sektorn och andra aktörer.

Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf beviljade priset till den byavänligaste kommunen för fjärde gången. Utmärkelsen har tidigare getts till Rovaniemi, Ilomants och Tammela.

Närmare upplysningar:

Tomi Timonen, stadsdirektör, tfn 050 454 82 30

Päivi Kurikka, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 301 90 68

Eero Uusitalo, ordförande, Byaverksamhet i Finland rf, tfn 040 541 99 16

Etiketter