Pudasjärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Varsitie 7

Postadress

PB 10 93100 PUDASJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
asiakaspalvelupiste@pudasjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
615
Språkförhållande
Finskspråkig