Kontaktuppgifter

Besöksadress

Varsitie 7

Postadress

PB 10
93100
PUDASJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
asiakaspalvelupiste@pudasjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
615
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Vindeln
Sverige
Kronstadt
Ryssland
Louhi/Pääjärvi
Ryssland