Pressmeddelande, 

Kommunförbundet om basserviceprogrammet:

Statens nedskärningar drabbar kommunerna mer än beräknat

​(Kommunförbundet informerar 3.4.2014) Det basserviceprogram som ingår i regeringens ramuppgörelse avslöjar att staten fortsätter med nedskärningar som riktar sig mot kommunerna. Statsandelarna till kommunerna skärs ner kännbart och genom nya metoder, säger Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen om det basserviceprogram som finansministeriet publicerade idag.

– Hittills har kommunerna burit ett betydligt större ansvar än staten när det gäller sparåtgärder inom den offentliga ekonomin. Den sittande regeringen har genom tidigare beslut redan skurit ner statsandelarna för kommunal basservice med cirka 1 300 miljoner euro för nästa år. De beslut som offentliggjorts i dag ökar nedskärningsbeloppet till över 1 400 miljoner euro. Därtill kommer nedskärningarna i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet, påpekar Kietäväinen.

Avgifterna för kommunal social- och hälsovård höjs med 40 miljoner euro och gränserna för fastighetsskattesatserna ändras så att skatteinkomsterna för vissa kommuner växer med omkring 54 miljoner euro. De här inkomsterna går ändå i sin helhet till staten genom att statsandelarna för alla kommuner skärs ner med motsvarande belopp.

– Det här är mycket exceptionellt i förhållandet mellan staten och kommunerna, säger Kietäväinen.

Statsandelarna är avsedda för finansiering av kommunernas lagstadgade uppgifter inom bland annat hälso- och sjukvården, äldreservicen, dagvården och utbildningen.

– Kostnaderna för de åtgärder i regeringens strukturpaket som gäller kommunerna, till exempel förlängning av läroplikten, är underdimensionerade, säger Kietäväinen.

– Arbetsmarknadsstödsreformen, som kännbart ökar kommunernas sysselsättningskostnader, genomförs redan från början av nästa år. Kostnadseffekten för kommunerna är omkring 150 miljoner euro.

Regeringen har uppskattat att statens åtgärder nästa år stramar åt den kommunala ekonomin med drygt 200 miljoner euro.

– Verkningarna på den kommunala ekonomin blir troligen betydligt större än vad som förts fram. Kommunalbeskattningen kommer att skärpas, större ansvar kommer att läggas på de enskilda kommuninvånarna och servicen kommer att försämras, säger Reijo Vuorento, biträdande direktör vid kommunalekonomiska avdelningen.

Närmare upplysningar:

Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 0400 486 043

Reijo Vuorento, biträdande direktör, kommunalekonomi, tfn 050 66 741

Etiketter