Pressmeddelande, 

I kommunerna används sociala medier mest inom ungdomsväsendet och på biblioteken

(Kommunförbundet informerar 12.6.2015) Ungdomsväsendet, biblioteket, kulturväsendet och skolorna är de aktivaste användarna av verktygen för sociala medier. Genom sociala medier vill man i första hand nå kommuninvånarna och särskilt de unga, men också turister och potentiella återflyttare. Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkät om användning av webbkommunikation och sociala medier.

​Kommunförbundets enkät om sociala medier besvarades av 154 kommuner. Svarsprocenten var 48,6. Enkäten besvarades mer aktivt i stora städer än i små kommuner.

Utbudet av verktyg för sociala medier växer

Some-kanaler
Jämfört med vad som uppgetts i tidigare motsvarande enkäter används verktyg för sociala medier i större omfattning än tidigare. Facebook är det mest använda verktyget och används av 89 procent av de kommuner som besvarat enkäten. Twitter och YouTube används redan i fyra av tio kommuner. I år tillfrågades kommunerna för första gången om användningen av Instagram. Tjänsten som är avsedd för spridning av bilder och videor används av drygt 25 procent av de kommuner som besvarat enkäten.

– Mångfalden av sociala medier har ökat från år till år i kommunerna. Tjänsternas användningsändamål blir mångsidigare och det finns fler målgrupper. I 15 procent av kommunerna twittras det som tjänsteuppdrag, exempelvis från fullmäktiges möten, säger Tony Hagerlund, webbkommunikationschef vid Kommunförbundet.

Kommunstorleken inverkar avsevärt på användningen av sociala medier – ju större kommun desto fler olika verktyg för sociala medier används. I de städer med över 100 000 invånare som besvarat enkäten används Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube och bloggar parallellt.

En fjärdedel av kommundirektörerna på sociala medier

Kommundirektörerna i sociala medier
Av de kommuner som besvarat enkäten uppger 24 procent att den lokala kommundirektören använder sociala medier i sin yrkesroll. Mängden hölls på samma nivå som året innan. Oftast använder kommundirektörerna Facebook och Twitter.

Nästan hälften av kommunerna har redan utarbetat och knappt en fjärdedel planerar att utarbeta anvisningar om användningen av sociala medier och om hur man agerar där. En dryg tredjedel har också ordnat utbildning om sociala medier för personalen.

Många uppgraderingar av webbplatser på gång

Webbplatser förnyas nu i större utsträckning än tidigare år. Hälften av dem som besvarat enkäten har i år förnyat eller håller på att förnya sitt intranät och 44 procent håller på att förnya sin offentliga webbplats. Uppgraderingarna är sammantaget fler än tidigare.

– Förnyelsetakten har antagligen att göra med responsiviteten, dvs. att olika slags användarutrustning bör beaktas i planeringen av webbtjänster. Det surfas mer på nätet än tidigare med mobiler och läsplattor, säger Hagerlund.

Enkäten om kommunernas webbkommunikation och sociala medier genomfördes i april 2015. Den skickades via registraturerna till dem som ansvarar för webbkommunikationen i kommunerna. Liknande undersökningar har tidigare gjorts år 2013 och 2014.

Närmare upplysningar:
Tony Hagerlund, webbkommunikationschef, tfn 050 526 2158

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka