Pressmeddelande, 

Kommunförbundet förväntar sig åtgärder mot arbetslösheten – trycket på kommunala skattehöjningar ökar

(Kommunförbundet informerar 12.8.2015) Enligt Finansministeriets budgetförslag kommer statens åtgärder att stärka den kommunala ekonomin med 450 miljoner euro nästa år, men enligt Kommunförbundets bedömning är detta överdimensionerat. Ministeriets uppskattning beaktar inte att den tidsbegränsade höjningen av kommunernas samfundsskatteandelar på fem procentenheter tar slut och att kommunerna därmed förlorar inkomster på 270 miljoner euro.

Kommunerna går också miste om sammanlagt 61 miljoner euro till följd av frysta indexförhöjningar av statsandelarna. De planerade nedskärningarna innebär ett ökat tryck på skattehöjningar i kommunerna. Det är nödvändigt att Finansministeriets budgetförslag, som offentliggörs på fredag, fokuserar på hela den offentliga ekonomin, inte bara på att få statsfinanserna i balans. 

– Verkningarna av arbetsinkomstavdraget och de övriga ändringar i skattegrunderna som ingår i budgetförslaget måste kompenseras kommunerna i enlighet med regeringsprogrammet, betonar Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Kietäväinen.

– Kommunförbundet ser positivt på att justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna ska göras till fullt belopp, dvs. 0,4 miljarder euro.

Kommunförbundet ser med oro på den ökande arbetslösheten. Särskilt oroväckande är att antalet långtidsarbetslösa ökat markant, med över en femtedel under det senaste året.

– Den allt högre arbetslösheten har ökat trycket på kommunerna, eftersom de har fått större ansvar för aktiveringen av långtidsarbetslösa. Kommunförbundet kräver att budgetpropositionen ska innehålla tillräckliga resurser och befogenheter för aktiveringen av arbetslösa och föreslår att ett pilotprojekt inleds redan nästa år i kommunerna.

Närmare upplysningar:
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 0400 486 043
Ilari Soosalu, direktör för kommunalekonomiska enheten 050 371 29 99
Minna Punakallio, chefekonom, tfn 040 751 51 75

 

Mer på webben

Etiketter