Pressmeddelande, 

Valprocessen för bästa praxis inom den offentliga sektorn i Finland inleds för åttonde gången

(Kommunförbundet och finansministeriet informerar 4.6.2015) Genom att belöna goda praxis kan man synliggöra framgångsrikt utvecklingsarbete inom den offentliga sektorn och utvidga användningen av dem.  

​Goda praxis inom den finländska offentliga sektorns kvalitetsarbete har valts med två års mellanrum sedan år 2000. Förfarandena har presenterats vid EU-ländernas konferenser om kvalitetsarbetet inom den offentliga sektorn.

Man kan delta i ansökningsprocessen ända tills utgången av september 2015. Valet publiceras den 1 december 2015 vid kvalitetskonferensen som hålls på Kommunernas hus i Helsingfors.

Samtliga organisationer, avdelningar, enheter och projekt från alla förvaltningsområden och förvaltningsnivåer inom den offentliga sektorn kan delta i valprocessen. Alla som deltar i valprocessen får också feedback på sin ansökan som stöd för sitt utvecklingsarbete.

I Finland ordnas valprocessen av finansministeriet och Finlands Kommunförbund.

I Finland ska ansökningarna basera sig på, och bedömas enligt kriterierna i EU-ländernas gemensamt utvecklade utvärderingsmodell från 2013 (CAF2013, The Common Assessment Framework).

Deltagandet sker genom att man lämnar in en enligt anvisningarna uppgjord ansökan till finansministeriet senast den 30 september 2015 kl. 12.00. Åt de intresserade ordnas den 11 augusti 2015 kl. 13–15 en infotillställning vid finansministeriet (Helsingfors). Det är möjligt att delta i infotillställningen även via videoförbindelse.

CAF-kriterierna och sökanvisningarna finns på adressen www.vm.fi/CAF.

Ytterligare information:
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, johanna.nurmi@vm.fi, 040 764 98 85
Maria Salenius, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund, maria.saleniuis@kuntaliitto.fi, 050 561 04 66

Anmälningarna till infotillställningen i augusti senast den 6 augusti 2015: caf@valtiokonttori.fi.