Pressmeddelande, 

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen på Norra Österbottens kommundag i Uleåborg den 15 mars 2016

Kommunerna bör få ersättning för egendomsöverföringen i och med landskapsreformen

(Kommunförbundet informerar 15.3.2016) I vård- och landskapsreformen ingår ett digert egendomsarrangemang mellan kommunerna och de kommande självstyrande landskapen. Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen påminner om att överföringen av fastigheter, utrustning och system ska ske på marknadsvillkor.

​– Det får inte gå så att de kommande landskapen övertar bara de bästa fastigheterna och den modernaste utrustningen, och kommunerna står med onödiga lokaler i dåligt skick som bara belastar deras ekonomi. Kommunernas alla vård- och omsorgsfastigheter bör överföras på landskapen, och kommunerna bör få rättvis ersättning för fastigheterna, påpekade Koskinen i Uleåborg på tisdagen.

– Det är också nödvändigt att beakta konkurrenssituationen för den kommande serviceproduktionen: en ny organiseringsansvarig kan inte som morgongåva få extra fördelar av högklassiga och förmånliga produktionsmedel. Konkurrenslagstiftningen bör följas också framöver.

– Det tredje problemet gäller lånen i anslutning till fastigheter och utrustning. Lån kan inte utan vidare överföras på den nya ägaren, utan alla lån bör gås igenom med långivaren. Kommunerna har många olika slags lån bland annat i Europeiska investeringsbanken, påpekar Koskinen.

Kommunförbundet föreslår en klar modell för lånearrangemangen kring kommunernas vård- och omsorgsegendom och för finansieringen av egendomsöverföringen: kommunen ger landskapet ett lån som motsvarar egendomsöverföringen och staten går i borgen för lånet.

Kommunförbundet anser att när social- och hälsovårdens verksamhetslokaler överlåts till landskapen och vidare till ett fastighetsbolag som eventuellt bildas bör utgångspunkten vara att endast byggnaderna överlåts och kommunerna behåller marken i sin ägo.

Kommunförbundet inledde landskapsbesöken

Kommunförbundets representanter diskuterade med beslutsfattare från Norra Österbotten vid ett besök som förbundet ordnade i Uleåborg tillsammans med landskapsförbundet. Norra Österbottens kommundag är startskottet för Kommunförbundets landskapsbesök som särskilt tar fasta på hur vård- och landskapsreformen och rollen för framtidens kommun kommer att se ut.

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen anser det nödvändigt att rollerna för landskapen och framtidens kommuner slås fast parallellt.

– Reformen ger kommunerna en möjlighet att inrikta sin verksamhet på ett nytt sätt och fokusera allt mer på att främja invånarnas välfärd och påverkansmöjligheter och på att utveckla livskraften. Det förutsätter dock att kommunernas ekonomi tryggas.

– Kommunerna har handlat ansvarsfulltt i ett svårt läge: anpassat personalkostnaderna, höjt skatterna måttligt och tagit upp lån endast för investeringar. Reformen får inte strama åt kommunernas ekonomi, underströk Koskinen.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 044 976 4225

På webben

Mihin kuntia enää tarvitaan
(Video 15.3.2016)

Etiketter