Pressmeddelande, 

Kommunerna har höjt klientavgifterna inom social- och hälsovården

(Kommunförbundet informerar 28.6.2016) De flesta fastlandskommuner har på något sätt utnyttjat möjligheten att höja klientavgifterna inom social- och hälsovården, framgår det av Kommunförbundets enkät om kommunernas och samkommunernas klientavgifter.

Hur mycket en kommuninvånare betalar för att anlita social- och hälsovården exempelvis vid besök på en hälsostation bestäms i klientavgiftsförordningen, där det sägs hur mycket kommunen maximalt får ta ut för en viss tjänst. Kommunerna bestämmer själva om de tar ut den högsta möjliga klientavgiften eller en lägre.

– Kommunerna och samkommunerna har höjt klientavgifterna på olika sätt, en del har endast gjort en indexhöjning, medan andra har höjt jämnstora avgifter maximalt, dvs. med nästan 30 procent. Å andra sidan finns det kommuner som endast har höjt priset på vissa tjänster eller höjt priset mindre än maximalt, säger Tarja Myllärinen, direktör för enheten social- och hälsovård vid Kommunförbundet.

I början av juni i år utredde Kommunförbundet höjningarna av kommunernas och samkommunernas klientavgifter inom social- och hälsovården och vilka effekter höjningarna har på kommunernas inkomster. Enkätresultaten beskriver situationen för 218 kommuner, vilket motsvarar 73 procent av fastlandskommunerna och 88 procent av befolkningen.

Av de kommuner som besvarade enkäten hade alla utom en på något sätt höjt sina klientavgifter. Den kommun som inte hade höjt avgifterna uppgav att den bereder höjningar. Kommunerna uppskattar att avgiftshöjningarna kommer att ge dem extra inkomster på sammanlagt 57,45 miljoner euro under 2016.

Tandvård och läkarintyg för körkort har blivit dyrare

– Separata höjningar gäller främst avgifter för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts, läkarintyg för körrätt samt olika slags tandvård. Däremot har avgifterna för dagkirurgi och psykiatri samt sjukhusens poliklinikavgifter höjts minst, framhåller Myllärinen.

I de kommuner som besvarade enkäten varierar jouravgiften vid hälsocentralen för närvarande mellan 22,10 och 28,10 euro och sjukhusens poliklinikavgifter mellan 32,10 och 41,70 euro, beroende på hemort. Läkarintyg för körrätt kostar 47,70–61,80 euro i de kommuner som besvarade enkäten.

Närmare upplysningar
Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 9866
Anu Nemlander, sakkunnig, tfn 050 563 6180

 

Pressmeddelandet har kompletterats med nya bilagor 12.8.2016 (excel-tabellen och social- och hälsovårdsministeriets tabell).

Etiketter