Pressmeddelande, 

Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio i Åbo:

Valfriheten måste införas med eftertanke så att de regionala skillnaderna inte växer

(Kommunförbundet informerar 17.3.2016) Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio hoppas att valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna införs så att skillnaderna mellan de tjänster som erbjuds i olika regioner inte växer.

– Valfrihet är i regel en bra sak. Men ett stort problem är att det inte finns tillgång till service i samma utsträckning överallt i landet och människornas utgångsläge är redan nu mycket ojämlikt. Målet bör vara att det nya systemet ska stödja småföretagare i landskapen, sade Tainio under Egentliga Finlands kommundag torsdagen den 17 mars i Åbo.

– Exempelvis i Sverige har marknaden koncentrerat sig på stora internationella företag som har fört de vinster de gjort med skattebetalarnas pengar till skatteparadis utomlands. Ett sådant system vill vi inte ha i Finland.

Tainio påpekade att det tar tid att införa valfrihet i praktiken. Problemet är att vi samtidigt genomför många förändringar i ett system som berör alla medborgare.

– Vi har inte råd att låta systemet vara overksamt ens temporärt. Håller vi kanske på att ta oss vatten över huvudet, undrade Tainio.

En arbetsgrupp som har utrett klientens valfrihet och en förenkling av systemet med många finansieringskanaler publicerade sin delrapport tisdagen den 15 mars.

– En förenkling av systemet med många finansieringskanaler är en välkommen reform. Förhoppningsvis slipper vi nu den så kallade deloptimeringen, där man på ett oändamålsenligt sätt bollar patienten från ett ställe till ett annat bara för att flytta kostnaderna till en annan aktör.

– Svårighetskoefficienten växer om man samtidigt omvärderar både företagshälsovårdens och studerandehälsovårdens ställning. Klokare vore det att avancera med mindre steg och utvärdera deras ställning först efter en övergångsperiod, när vi har fått erfarenheter av hela vårdreformen och hur den fungerar, sade Tainio.

Närmare upplysningar:
Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 050 567 1624

Läs mer om dessa teman