Pressmeddelande, 

Årets Bildningsvisionär är Uleåborgs bildnings- och kulturdirektör Mika Penttilä

(Kommunförbundet informerar 4.10.2017) Utmärkelsen Bildningsvisionären tilldelas i år bildnings- och kulturdirektör Mika Penttilä vid Uleåborgs stad.

Finlands Kommunförbund och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA rf tilldelade Penttilä utmärkelsen vid bildningsväsendets riksomfattande konferens på Clarion Hotel i Helsingfors onsdagen den 4 oktober 2017.

– Uleåborg har vuxit genom kommunsammanslagning och det har krävt mycket harmonisering och samordning. Bildningsväsendet i Uleåborg har lyckats utveckla verksamheten under de genomgripande förändringarna och hela tiden haft blicken på framtiden. Mika Penttilä har som direktör för bildnings- och kultursektorn haft en nyckelroll när den nya organisationen och verksamheten byggts upp, säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet.

– Mika Penttilä har fört utvecklingen av lärandemiljöer framåt på olika sätt. Utvecklingsarbetet har främst gällt digitala miljöer, men också nya mångsidiga lärandemiljöer har tagits fram. De stora skolhusprojekten i Metsokangas, Ritaharju och Hiukkavaara har byggts på en helt ny grund. Lärarna har aktivt tagits med i skolplaneringen, den traditionella statiska indelningen i klassrum har till stora delar frångåtts och lokalerna är planerade att stödja mångsidiga funktioner – och samtidigt har staden fått kostnadsbesparingar till stånd.

Utmärkelsen ges till en framstående visionär

Kommunförbundet och OPSIA belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsende.

Utveckling förutsätter att någon visar vägen, och denna någon är Mika Penttilä. Genom sitt exempel har han gjort bildning av visionerna.

– Utmärkelsen har alltid getts till en aktör och visionär med ett brett arbetsfält, säger Päivärinta.

Utmärkelsen Bildningsvisionären delades nu ut för sjätte gången. Tidigare har utmärkelsen tilldelats generaldirektör Aulis Pitkälä, stadsdirektör Simo Juva, professor Jouni Välijärvi, biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth och bildningsdirektör Peter Johnsson.

Bronsskulpturen Tranplogens ledarfågel är formgiven av konstnären Samuli Alonen.

Närmare upplysningar:
Kommunförbundet, Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten, tfn 050 590 4796
Utmärkelsens mottagare Mika Penttilä, bildnings- och kulturdirektör vid Uleåborgs stad, tfn 044 703 9012

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe