Pressmeddelande, 

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen på Finlandsarenan:

Det skulle löna sig att kombinera landskaps-, riksdags- och Europaparlamentsvalen

(Kommunförbundet informerar 13.7.2017) Den bästa tidpunkten för det kommande landskapsvalet behöver ännu ses över i och med att tidtabellen för vård- och landskapsreformen revideras, konstaterade Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen på Finlandsarenan i Björneborg, torsdag 13.7.2017.

– I Sverige har man lång erfarenhet av kombinerade val och resultaten har varit positiva. Vi kunde prova samma modell i Finland genom en sammanslagning av riksdagsvalet och landskapsvalet med Europaparlamentsvalet våren 2019.

Koskinen påminner om att landskapsvalet kostar staten cirka 15 miljoner euro. En sammanslagning skulle också underlätta kandidaternas och partiernas valarbete och det kunde öka valdeltagandet.

– Landskapsvalet är det första i sitt slag och det är i allas intresse att det lyckas också ur valdeltagandets synvinkel. Jag tror att valdeltagandet kan bli större om valet hålls tillsammans med riksdagsvalet. 

Kommunerna måste ges möjlighet att producera social- och hälsovårdstjänster

– Grundlagsutskottet sade för några veckor sedan i sitt utlåtande om lagpaketet om vård- och landskapsreformen att den kommunala självstyrelsen begränsas ifall kommunerna inte ges möjlighet att själv producera social- och hälsovårdstjänster i framtiden, påminde Jari Koskinen. 

– Kommunförbundet har under hela beredningen av vårdreformen undrat varför kommunerna inte skulle få fortsätta producera social- och hälsovårdstjänster. Kommunerna har lång erfarenhet, kunnig personal och de lokaler som behövs. När reformen nu måste revideras ska också kommunernas ställning ses över grundligt, betonar Koskinen.

Närmare upplysningar
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 044 9764225

Kommunförbundet på Finlandsarenan 

Paneldiskussion 13.7 i Björneborg, BePop-scenen kl. 15.15–16.30
Vad ska landskapet bli? Statens lakej, en ny administrativ labyrint eller folkets tjänare? 

I paneldiskussionen om landskapets indentitet och varumärke deltar pjäsförfattaren och dramaturgen  Sirkku Peltola och skådespelaren Tapio Liinoja.

Kyrö Distillery Companys verkställande direktör Miika Lipiäinen, Sinituotes utvecklingschef Rami Peltosaari och Familjeföretagarnas verkställande direktör Leena Mörttinen diskuterar landskapets resurser och deras betydelse för företagsverksamheten.

Reform- och kommunminister Anu Vehviläinen, riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta och Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen utbyter tankar om landskapsvalen. Konferencier är journalist Johanna Vesikallio från YLE.
Följ stämningarna på www.twitter.com/kuntaliitto

Etiketter