Pressmeddelande, 

Allt fler kommuners fullmäktigesammanträden direktsänds

(Kommunförbundet informerar 11.6.2018) I ungefär fyra kommuner av tio (38 %) kan man följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning. I en femtedel av kommunerna twittras det å tjänstens vägnar från fullmäktiges sammanträden. Uppgifterna framgår av Kommunförbundets årliga enkät om webbkommunikation och användning av sociala medier.

Under den nya fullmäktigeperioden har det varit möjligt att följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning i allt fler kommuner. År 2016 var detta möjligt i 26 procent av kommunerna, förra året var andelen 31 %. 

Direktsändning av fullmäktigesammanträden

– Direktsändning av sammanträden via webben är lättare än tidigare. Därtill har konferenstekniken förbättrats i många kommuner, säger Kommunförbundets webbkommunikationschef Tony Hagerlund.

Allt fler kommundirektörer på sociala medier

Nästan hälften, 48 %, av kommundirektörerna använder sociala medier i sin arbetsroll, oftast Twitter eller Facebook. Andelen har ökat i jämn takt. Förra året var siffran 40 % och exempelvis år 2011 var andelen kommundirektörer som var aktiva på sociala medier 11 %.

– Sociala medier har i allt större grad blivit en normal del av kommundirektörernas arbete, säger Kommunförbundets webbkommunikationschef Tony Hagerlund.

Användningen av Instagram ökar

Facebook är fortfarande den vanligaste kanalen för kommunernas aktivitet på sociala medier, men Instagram har gått förbi YouTube och blivit den näst populäraste kanalen för sociala medier som kommunerna använder. Vardera används av mer än två tredjedelar av kommunerna. Det vanligaste syftet med användningen av sociala medier är att nå nuvarande eller nya kommuninvånare.

– Visuell kommunikation är en stark utvecklingstrend. På Instagram skapas kommunens image av både kommunens egna bilder och bilder som kommuninvånarna och turisterna delar, säger Kommunförbundets informatör Riikka Komu.

Inom kommunernas verksamhetsområden används sociala medier mest inom ungdoms-, kultur-, biblioteks- och idrottsverksamheten. År för år används sociala medier allt oftare och på allt fler av kommunens verksamhetsområden.

En knapp fjärdedel av kommunerna har utarbetat en särskild strategi eller plan för sociala medier. Hälften av kommunerna har integrerat de sociala medierna i sina övriga planer.

Mobilanvändningen har i huvudsak beaktats

Knappt 70 % av kommunernas webbtjänster är responsiva, dvs. man har beaktat de krav olika slags terminalutrustning ställer vid planeringen av webbtjänsterna. Antalet separata mobilapplikationer har varit oförändrat: en tredjedel av de kommuner som besvarade enkäten använder en eller flera applikationer för mobil eller surfplatta. En fjärdedel planerar för någon applikation.

Ungefär hälften av de berörda kommunerna har börjat förnya eller kommer att förnya sitt intranät eller de offentliga webbtjänsterna.

Kommunförbundets enkät om webbkommunikation och användning av sociala medier besvarades av 170 kommuner, vilket gav en svarsprocent på 55. Enkäten besvarades mer aktivt i stora städer än i små kommuner.

Närmare upplysningar:

Tony Hagerlund, webbkommunikationschef, 050 526 2158
Riikka Komu, informatör, 050 337 9286

Etiketter