Pressmeddelande, 

Kommunförbundets styrelse kräver en fortsättning på sysselsättningsförsöken

(Kommunförbundet informerar 20.9.2018) Kommunförbundets styrelse kräver att de regionala kommunbaserade sysselsättningsförsöken får en fortsättning och hänvisar till sina tidigare ställningstaganden i frågan. Försöken har gett utmärkta resultat på kort tid. Kärnan i försöken är att den statliga arbets- och näringsförvaltningens och kommunernas resurser kombineras på ett effektivt sätt. Försöken bör få fortsätta tills man flexibelt kan överföra de fungerande verksamhetsmodellerna från försöken till ett nytt system.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn  044 976 4225
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, tfn 050 567 1624

 

Tidigare ställningstaganden av Kommunförbundets förtroendeorgan om sysselsättningsförsöken:

29.8.2018 Kommunförbundets arbetsutskott om budgetförslaget: Budgetförslaget försämrar den kommunala ekonomin – stort misstag att sysselsättningsförsöken inte fortsätter

15.3.2018 Ställningstagande av Kommunförbundets styrelse inför ramförhandlingarna våren 2018: Kommunernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar måste tryggas under reformerna

 

 

Läs mer om dessa teman