Pressmeddelande, 

Riihimäki och Helsingforsregionens miljötjänster HRM belönades för klimatarbete

Palkinnonsaajat

(Kommunförbundet informerar 16.5.2018) Kommunförbundet tilldelade Riihimäki stad och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) pris för deras långsiktiga och genomslagskraftiga klimatarbete. Dessutom fick direktör Heikki Väisänen vid Energimyndigheten och energiingenjör Kalevi Luoma vid Kommunförbundet personliga diplom. 

– Kommunerna och samkommunerna har arbetat målmedvetet för klimatet i 20 år redan och kommunerna håller sig i framkant i klimatarbetet. Riihimäki och Helsingforsregionens miljötjänster är utmärkta exempel på förtjänstfullt klimatarbete, säger Miira Riipinen, miljöchef vid Kommunförbundet. 

Riihimäki har förankrat klimatfrågorna i stadens miljöarbete under drygt tjugo år. Riihimäkis klimatstrategi och miljörapportering är utmärkta exempel på stadens samordnade klimatarbete som omfattar flera ansvarsområden. 

HRM är liksom sin föregångare Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD äkta föregångare både i att motverka klimatförändringen och i anpassningen till den. HRM:s långsiktiga klimatarbete inleddes redan år 1991. 

– HRM har en viktig roll när det gäller att sporra regionens städer, Finlands övriga kommuner och andra aktörer att delta i klimatarbetet och i att skapa samarbete mellan dem, säger Pauliina Jalonen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Heikki Väisänen är en bestämd men rättvis förhandlare 

Direktör Heikki Väisänen vid Energimyndigheten har varit aktiv inom energieffektivitetsfrågor ända sedan statens bolag för hållbar utveckling, Motiva, grundades. Han har haft sitt finger med i utvecklandet av Motivas energikartläggningsverksamhet, dess metoder och spelregler. Man kan rentav kalla Heikki Väisänen för energikartläggningens fader. Avtalen om energieffektivitet har en viktig roll som styrredskap i kommunernas långsiktiga klimatarbete.

– Väisänen som känner kommunsektorn väl är känd för att vara en bestämd men rättvis förhandlingspart, säger Pauliina Jalonen. 

Kalevi Luoma har arbetat långsiktigt för kommunernas intressen 

Energiingenjör Kalevi Luoma vid Finlands Kommunförbund har genom sitt långsiktiga arbete och sina djupgående kunskaper haft en central roll för de finländska kommunernas möjligheter att hålla sig i framkant i klimatarbetet och i att anpassa sig till klimatförändringen. Luoma har genom kommunernas intresseföreningar i mer än 30 års tid ansvarat för bevakandet av kommunernas intressen inom energi- och klimatpolitik. 

– Ett exempel på samarbete mellan staten, kommunerna och Kommunförbundet har varit utvecklandet av utsläppskalkyler för kommunerna, och där har Luoma haft en betydande roll, säger Miira Riipinen.

Priserna delades ut på onsdag under Kommunförbundets nionde Klimatkonferens där kommunernas insatser de senaste 20 åren summerades och visioner för framtida klimatinitiativ presenterades. Klimatkonferensen fortsätter på torsdag.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundet
miljöchef Miira Riipinen, tfn 040 824 4401
sakkunnig Pauliina Jalonen, tfn 050 501 8602

Alla mottagare av utmärkelser:
Sami Sulkko, stadsdirektör, Riihimäki stad 040 661 4010
Irma Karjalainen, ressultatområdesdirektör, HRM, tfn 09 1561 2666
Heikki Väisänen, direktör, Energimyndigheten, tfn  029 5050120
Kalevi Luoma, energiingenjör, Kommunförbundet, tfn 0500 824 641

Tags