Riihimäki

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kalevankatu 1

Postadress

PB 125 11101 RIIHIMÄKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@riihimaki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
694
Språkförhållande
Finskspråkig