Julkaisun kansi

Handbok om sökande av ändring 2020

Medverkande
Myllymäki Riitta & Torkkel Stiina (red.)
Publiceringsdatum

Kategori

Pris
80.00€
Beskrivning
Handboken är avsedd som en praktisk handledning för kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda. Innehållet i och tillämpningen av lagstiftningen om ändringssökande presenteras ur ett praktiskt perspektiv. Handboken innehåller rikligt med publicerad rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom avgörandena styr tillämpningen av lagarna. Dessutom behandlas de högre laglighetsövervakarnas ställningstaganden och rekommendationer om förfarandet i ärenden som gäller klagan.

Handbok om sökande av ändring 2020 följer dispositionen i de tidigare upplagorna, men innehållet är mera omfattande än tidigare.
Publiceringsdatum
ISBN
978-952-293-813-8
Antal sidor
294
Utgivare
Finlands Kommunförbund