Julkaisun kansi

Underskriftshandbok

Medverkande
Sulin Ida (red.)
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Underskrifter används i olika handlingar som bevis på en persons identitet och vilja. Med sin underskrift visar personen att han eller hon har läst handlingen och håller med om dess innehåll. Underskriften har juridiskt sett många syften och kan granskas ur flera synvinklar. Ofta granskas underskriftens form – hur handlingar kan undertecknas på ett giltigt sätt. Syftet med våra anvisningar är inte att fokusera på underskriftens form, utan i stället att kritiskt bedöma när en handling över huvud taget behöver undertecknas.

Kommunförbundet ger ut en komprimerad version på svenska av den finskspråkiga publikationen med anvisningar om underskrifter i kommunen, Allekirjoitukset kunnassa. Ohjeistus.
Publiceringsdatum
Filstorlek
500 kt
ISBN
978-952-293-856-5
Antal sidor
14
Utgivare
Finlands Kommunförbund