Julkaisun kansi

Motivering av anställningsbeslut

Medverkande
Myllymäki Riitta & Sorvettula Johanna (red.)
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Denna anvisning gäller motivering av anställningsbeslut i kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. I anvisningen behandlas främst processen för val av tjänsteinnehavare. I slutet av anvisningen behandlas i korthet också processen för val av arbetstagare i arbetsavtalsförhållande.

I 43–45 § i förvaltningslagen (434/2003) finns bestämmelser om form på, innehåll i och motivering av förvaltningsbeslut.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,4 Mt
Antal sidor
19
Utgivare
Suomen Kuntaliitto