Teknik

Gator och allmänna områden

På ett detaljplanerat område svarar kommunen för trafik- och gatuplanering, byggande, underhåll och samordning av ledningar och konstruktioner på gatuområden. Det är också kommunens uppgift att sätta upp och underhålla vägmärken och trafikljus. Trafiksäkerheten innehar en nyckelposition i kommunens planering av trafikmiljön. Goda promenad- och cykelförhållanden skapar en trivsam livsmiljö.

Kommunens skyldighet till gatuhållning börjar då markanvändningen enligt detaljplanen ger upphov till ett trafikbehov som så kräver. Till tomtägarens skyldigheter hör att avlägsna snö från gångbanan, att förebygga halka och att hålla gatan ren.

Övriga allmänna områden, till exempel parker, ska byggas eller underhållas av kommunen, när markanvändningen enligt detaljplanen förutsätter det. 

tags
Hanna Kemppainen

Förnamn
Hanna
Efternamn
Kemppainen
sakkunning i samhällsteknik

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2377
Mobiltelefon
+358 50 336 5084
Ansvarsområden
  • gatuunderhåll
  • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
  • upphandling inom tekniska sektorn
  • koordinering av KEHTO-forumet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka