Teknik

Gator och allmänna områden

På ett detaljplanerat område svarar kommunen för trafik- och gatuplanering, byggande, underhåll och samordning av ledningar och konstruktioner på gatuområden. Det är också kommunens uppgift att sätta upp och underhålla vägmärken och trafikljus. Trafiksäkerheten innehar en nyckelposition i kommunens planering av trafikmiljön. Goda promenad- och cykelförhållanden skapar en trivsam livsmiljö.

Kommunens skyldighet till gatuhållning börjar då markanvändningen enligt detaljplanen ger upphov till ett trafikbehov som så kräver. Till tomtägarens skyldigheter hör att avlägsna snö från gångbanan, att förebygga halka och att hålla gatan ren.

Övriga allmänna områden, till exempel parker, ska byggas eller underhållas av kommunen, när markanvändningen enligt detaljplanen förutsätter det. 

tags
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Specialsakkunning i samhällsteknik
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Ansvarsområden
  • gatuunderhåll
  • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
  • samordning inom forumet Kehto