Forskningsprogrammet ARTTU2

Samhällsstruktur och livskraft

 

Aktuellt

Långsiktig markanvändningsplanering stöder kommunens livskraft (24.5.2018)

 

Publikationer

Elinvoiman askelmerkkejä ja ristiriitoja. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2018
Maankäytön suunnittelijoiden näkemyksiä kuntien tulevaisuudesta.
 

Monikeskuksisen kunnan indikaattorit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2017
Kuntien monikeskuksisuus on moniulotteinen ilmiö, jota on empiirisesti tutkittu erittäin vähän. Siksi tämän ARTTU2-raportin numeerista vertailutietoa sisältävä analyysi ARTTU2-kuntien yhdyskuntarakenteen monikeskuksisista piirteistä on kiinnostava ja uusia näkökulmia avaava.
 

Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2016
Tässä raportissa tarkastellaan monikeskuksisuutta ja sen merkitystä Suomen kuntakentässä ja erityisesti ARTTU2-tutkimuskunnissa.Monikeskuksisuutta on havainnollistettu taajamien lukumäärään ja suurimman taajaman kokoon perustuvilla indikaattoreilla. Raportti sisältää myös tapaustarkasteluja kolmessa erityyppisessä ARTTU2-kunnassa eli Jyväskylässä, Kotkassa ja Liperissä.

Forskningsprogrammet ARTTU2

centred-liftup
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto