Analyser av befolkningsprognoserna

Statistikcentralen publicerade i slutet av september 2019 nya kommunvisa befolkningsprognoser. Under hösten publicerar vi olika analyser kopplade till befolkningsprognoserna, t.ex. vad förändringarna betyder för kommunernas ekonomi eller för personaldimensioneringen inom vården.

Vi har också publicerat befolkningsuppgifterna som en del av Kommunfakta-tjänsten.

Kuva väestöennusteista pyramidina.

Befolkningsprognoserna i figurer

Vi presenterar befolkningsprognoserna fram till 2040 i Kommunfakta-tjänsten. Uppgifterna baseras på Statistikcentralens befolkningsprognos.

lateral-image-left
tags
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster