Analyser av befolkningsprognoserna

Statistikcentralen publicerade i slutet av september 2019 nya kommunvisa befolkningsprognoser. Under hösten publicerar vi olika analyser kopplade till befolkningsprognoserna, t.ex. vad förändringarna betyder för kommunernas ekonomi eller för personaldimensioneringen inom vården.

Vi har också publicerat befolkningsuppgifterna som en del av Kommunfakta-tjänsten.

Kuva väestöennusteista pyramidina.

Befolkningsprognoserna i figurer

Vi presenterar befolkningsprognoserna fram till 2040 i Kommunfakta-tjänsten. Uppgifterna baseras på Statistikcentralens befolkningsprognos.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman