Kort om skribenten

Skribenten är förändringsdirektör för social- och hälsovårdsreformen vid Kommunförbundet.

På Twitter: @tarjamyllarine5