Kommunförbundets bildningspolitiska program

Riktlinjer för bildningen 2030

Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030. Programmet baserar sig på Kommunförbundets strategi 2017–2021 Finlands framgång skapas lokalt. Med hjälp av tyngdpunkterna i strategin – steget före, samarbete över gränserna och nyskapande kultur – har de kommande årens ändringsbehov identifierats i programmet.

Kommunförbundets regeringen godkände programmet 19.9.2019.

ilmastonmuutos

Klimatförändringen – tjänster och livsföring på ett hållbart sätt

narrow
moninaisuus

Mångsidig delaktighet och förnyat beslutsfattande – alla påverkar

narrow
väestö

Befolkningen och den regionala särutvecklingen – uppgifter och ansvar omfördelas

narrow
verkostoituminen

Bildningskommunen ger möjligheter – samarbete, partnerskap och nätverkande som tillvägagångssätt

narrow

Välfärd för alla – bildningen bär

narrow
jatkuva oppiminen

Kontinuerligt lärande – kunnande och skapande hela livet

narrow
sivistys

Resurser för framtiden – finansieringen för kommunernas bildningstjänster måste utökas

narrow
sivistyspalvelut

Kommunförbundet betjänar, bevakar kommunernas intressen och utvecklar bildningstjänsterna

narrow
tags