Kommunförbundets utlåtande 12.11.2014, nro 4598/90/2014, M. Lahtinen, P. Väisänen-Haapanen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och 4 § i lagen om fritt bildningsarbete

​Kommunförbundets utlåtande 12.11.2014, dnr 4598/90/2014.
Utlåtande bifogad.