Utlåtande till finansministeriet 21.8.2014, 2130/90/2014, Heikki Harjula

Totalrevideringen av kommunallagen

Utlåtandet i pdf-form.

 

Mer på webben