Social- och hälsovårdsministeriet 9.3.2017, Dnro 152/03/2017

Kommunförbundets utlåtande angående utkastet till lagstiftningen om valfrihet inom social- och hälsovården

Kommunförbundets styrelses arbetsutskott har 28.2.2017 behandlat utkastet till utlåtande angående lagstiftningen om valfrihet inom social- och hälsovården och skickar utkastet till kommunerna som stöd för deras beredning. Kommunförbundets styrelse fattade beslut om utlåtandet 9.3.2017.

Utlåtande som helhet finns befogad.