Kommunnyhet publicerad 11.10. och uppdaterad 25.10.2016

Ändringar i fastighetsskattelagen år 2017

Fastighetsskattesatsernas intervall ändrar för år 2017. Ändringarna har delvis redan fastställts i Lag om ändring av fastighetsskattelagen (30.10.2015/1291) som trädde i kraft den 3.11.2015. Regeringen beslöt trots allt i samband med 2016 års budgetförhandlingar om tilläggsändringar till fastighetsbeskattningen. Regeringens proposition behandlas till denna del i riksdagen i oktober 2016 och fastställs enligt de senaste uppgifterna i oktober-november 2016. Kommunerna skall meddela sina skattesatser till Skatteförvaltningen senast den 17.11.2016.

​Enligt de bekräftade ändringarna i fastighetsskattelagen den 30.10.2016 höjs de undre och övre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen samt skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende för skatteåret 2017. Allmänna fastighetsskattesatsens intervall höjdes från 0,80-1,55 till 0,86-1,80 procent och för byggnader som används för stadigvarande boende från 0,37-0,80 procent till 0,39-0,90 procent.

I regeringens nya förslag som träder i kraft för skatteåret 2017 föreslås tilläggshöjningar till de undre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen samt till skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. Enligt förslaget skall intervallet för den allmänna fastighetsskattesatsen vara 0,93-1,80 och för byggnader som används för stadigvarande boende 0,41-0,90 procent.

Kommunerna skall alltså senast i samband med fastighetsbeskattningen för skatteåret 2017 höja sina skattesatser till minst de nya undre gränserna. Genom höjandet av de undre gränserna insamlar kommunerna ungefär 60 miljoner mera skatteinkomster. Höjandet av undre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen insamlar kommunerna ungefär 45 miljoner mera skatteinkomster och för byggnader som används för stadigvarande boende ungefär 15 miljoner euro mera skatteinkomster.

Sammanlagt 89 kommuner måste höja på den allmänna fastighetsskattesatsen och 53 kommuner måste höja på skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende.

I regeringens proposition finns även andra ändringar i skattesatserna för övriga bostadsbyggnader samt för obebyggda byggnadsplatser. Kommunerna skall från och med år 2017 skilt besluta om skattesatsen för övriga bostadsbyggnader. Tills vidare har kommunerna kunnat besluta om särskild skattesats för dessa fastigheter, men ifall kommunen inte har gjort det, har man i beskattningen använt den allmänna fastighetsskattesatsen. Skattesatsen för övriga bostadsbyggnader får år 2016 vara högst 1,00 procentenhet högre än skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. I regeringens proposition föreslås sambandet mellan dessa skattesatser försvinna och kommunerna får fritt fastställa skattesatsen för övriga bostadsbyggnader mellan intervallet 0,93-1,80 %. Höjandet av den undre gränsen förväntas insamla ca. 6 miljoner mera skatteinkomster.

För obebyggda byggnadsplatser föreslås det intervallets undre och övre gränser höjas från  nuvarande 1,00-4,00 procent till 2,00-6,00 procent. För de kommuner som nämns i Fastighetsskattelagen 12 b § skall procenten dessutom vara minst 3,00 procentenheter högre (tidigare 1,50 procentenheter) än kommunens allmänna fastighetsskattesats. Förhöjningen uppskattas insamla 8 miljoner euro mera skatteinkomster.

På basen av de ändrade skattelagarna förväntas kommunernas totala fastighetsskatteinkomster således öka med 75 miljoner euro år 2017.
Förhöjningar planeras även för fastighetsbeskattningen åren 2018 och 2019 också. Dessa höjningar skall förverkligas i samband med uppdateringen av fastigheternas beskattningsvärden. Uppdaterandet av byggnadernas och markområdenas beskattningsvärden påbörjas redan under år 2016. 

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.