Kommuner har möjlighet att ansöka om tilläggsstöd för mottagande av flyktingar till utgången av maj

Kommuner har ännu fram till den 31 maj 2016 möjlighet att inom arbets- och näringsministeriets projekt Sylvia2 för år 2015 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen eller bonuspeng för kostnader för mottagandet av flyktingar.

 

Den bonuspeng som kan ansökas inom Sylvia2-projketet är avsedd för kommuner som år 2015 första gången fattat beslut om mottagande av flyktingar eller fattat beslut om mottagande av flyktingar efter en paus på fyra år. De kommuner som redan tar emot flyktingar får ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för de personer som får internationellt skydd och som har bosatt sig i kommunen under 2015.

Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet verkar inom arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare som svarar för placeringen av personer som får internationellt skydd i kommunerna.

Det finns en anvisning om hur man ansöker om tilläggsstöd:Tilläggstöd som betalas som engånsersättning till kommunerna för mottagande av flykingar 2015 (PDF)

Ytterligare upplysningar:

projektchef Katja Vänskä-Rajala, tfn 02950 60040, eller projektkoordinator Maria Tiainen, tfn 0250 47582, ANM, avdelningen för sysselsättning och företagande, gruppen för integration av invandrare

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.