Kommungruppens fördelningsandel förblir 61,04 % av skatteinkomsterna

Finansministeriet har enligt den givna förordningen den 12.12.2016 bekräftat att kommungruppens fördelningsandel av förvärvs- och kapitalinkomsterna inte granskas i december 2016, utan andelen förblir den nuvarande 61,04 procent. Detta betyder att det inte genomförs en rättelseredovisning genom en justering i kommungruppens fördelningsandel.

​Vid uträknandet av  skattetagarnas procentandelar som används i samband med redovisningarna har man använt de slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret 2015. Vi uträknandet har man beaktat inkomsternas och avdragens uppskattade utveckling samt skattesatsernas och betalningsandelarnas förändringar mellan åren 2015 och 2016.

Kommunvisa skattekorrigeringarna i december och fördelningsandelen år 2016

De kommunvisa rättelseredovisningarna för skatteåret 2016 genomförs normalt i samband med december månads redovisningar. Skatteförvaltningen har den 9.12.2016 publicerat de kommunvisa uppgifterna över december månads korrigeringar och förskottsuppbördens fördelningsandelar. Uppgifterna finns bakom denna länk.

December månads korrigeringsredovisningar har beaktats i den kommunvisa skatteprognosfilen enligt situationen i början av oktober. Fördelningsandelen som har använts i den kommunvisa skatteprognosfilen kan avvika en aning till den slutliga, bl.a. eftersom den baserar sig på förhandsuppgifter över beskattningsåret 2015 enligt situationen den 3.10.2016.

Den kommunvisa skatteprognosfilen kan beställas av Benjamin Strandberg, Tuija Valkeinen eller Jukka Hakola (fornamn.efternamn(at)kommunforbundet.fi). Den kommunvisa skatteprognosfilen är en avgiftsbelagd tjänst och kostar 180 euro + moms per år. Den kommunvisa skatteprognosfilen uppdateras 3-5 gånger per år, beroende på behovet. Då ni beställer den kommunvisa skatteprognosfilen ber vi att ni meddelar beställarens namn, titel, postadress, postnummer, postort e-postadress och faktureringsuppgifter. Prognosfilen kan också beställas som en löpande beställning och då behöver man inte förnya den varje år, utan årets första prognosfil skickas automatiskt till kommunen genast då den har blivit färdig.

Läs mer om dessa teman