Kommentarer till enskilda stadgor

Kommunernas förvaltningsstadgor

Kommunförbundets juridiska avdelning har tyvärr inga möjligheter att helt och hållet gå igenom kommunernas förvaltningsstadgor på grund av resursbrist och arbetets omfattning.

Kommunförbundet gav år 2016 ut en mall för förvaltningsstadga för kommunen där den nya kommunallagen är beaktad.  Vi rekommenderar att kommunerna och samkommunerna använder mallen som underlag i beredningen av sina egna förvaltningsstadgor. Länk till mallen.  

Men vi kommenterar gärna preciserade frågor om specifika punkter i förvaltningsstadgan. Första timmen är service som medlemsavgiften täcker. Från följande påbörjad timme debiterar vi enligt våra faktureringsprinciper. Läs om våra faktureringsprinciper.

Etiketter