Publicerad 3.10. och uppdaterad 12.10.2016

Konkurrenskraftsavtalets och statsbudgetens effekter på kommunernas inkomster och budgetering år 2017

Kommunförbundet ordnade den 20.9.2016 tillsammans med FCG ett infotillfälle som berörde konkurrenskraftsavtalets och statsbudgetens effekter på kommunernas inkomster och budgetering över lag. Utbildningstillfället genomfördes på finska som en direktsänd streaming-/videoutbildning och riktades främst till kommundirektörer och ekonomiansvariga i kommunerna och samkommunerna. På tillfället gick man igenom hur konkurrenskraftsavtalet inverkar på kommunernas ekonomi, bl.a. ur personalkostnadernas, arbetsgivaravgifternas, de minskade skatteinkomsternas och statsandelsnedskärningarnas synvinkel.

​Även andra ändringar och reformer som riktas till år 2017 är bl.a. reformen av pensionsstödet (”Lex Lindström”) och dess effekter på kommunernas ekonomi behandlades också. Under tillfället granskades också uppdateringarna i kommunernas skatteprognosfil och statsandelsberäkningarna som genomförts i september. 

Utbildarna var skattesakkunnig Jukka Hakola, utvecklingschef Sanna Lehtonen och chefsekonom Minna Punakallio från kommunalekonomiska enheten på Finlands Kommunförbund. Deras utbildningsmaterial finns på finska samlade till höger på denna sida. I dokumentet Sammanfattning över Konkurrenskraftsavtalet och statsbudgetens effekter på kommunernas inkomster och budgetering år 2017 har de huvudsakliga punkterna som berördes under tillfället samlats på svenska.

Ifall man vill se på den finskspråkiga inspelningen i efterhand kan man anmäla sig på FCG:s webbsidor på adressen (på finska):https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=8839

 

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.