Ny ekonomirapportering – vad behöver kommunen göra?

tilastot

Rapportering till Statskontoret i XBRL-format

Alla kommuner och samkommuner ska senast under 2018 bereda sig på de kommande förändringarna i ekonomirapporteringen. Från ingången av 2019 ska den ekonomiska statistiken, dvs. uppgifterna om bokslutet och budgeten samt övriga uppgifter om ekonomin överföras till Statskontoret i XBRL-format. Det innebär ett slut på Statistikcentralens manuella insamling av uppgifter.

Det nya förfarandet kräver ändringar i datasystemen och tillämpning av de JHS-rekommendationer som utarbetats i Kommuninformationsprogrammet. Hit hör till exempel JHS-rekommendationerna om  kontoplan, kostnadsberäkning, budget och serviceklassificering.

Inom Kommuninformationsprogrammet har det också utarbetats en färdplan (https://goo.gl/MH1ugx, på finska), med hjälp av vilken kommunen kan börja planera automatiseringen av ekonomirapporteringen. I färdplanen finns det en länk till de viktigaste produkterna i Kommuninformationsprogrammet, av vilka en del är JHS-rekommendationer och en del anvisningar och annat stödmaterial som kommunerna utarbetat i pilotprojekten. Allt material i anknytning till Kommuninformationsprogrammet finns på programmets projektsidor (http://vm.fi/kuntatieto)  och allt material som gäller JHS-rekommendationerna finns på portalen www.jhs-suositukset.fi.

Synerginätverket

Om kommunen eller samkommunen har inlett eller håller på att inleda utvecklingsprojekt som gäller definition, insamling, förädling eller användning av ekonomiska uppgifter, har kommunens eller samkommunens sakkunniga möjlighet att delta i Synerginätverket i anslutning till Kommuninformationsprogrammet. I Synerginätverket presenterar sakkunniga planerat eller pågående utvecklingsarbete och ger varandra respons vid distansmöten som hålls cirka en gång per månad.

Närmare upplysningar om Synerginätverket ges av nätverkets samordnare Esko Ala-Peijari (esko.ala-peijari(at)csc.fi) och Pekka Linna (pekka.linna(at)csc.fi).

Bli pilotkommun

De kommuner som inleder utvecklingsarbete har fortfarande möjlighet att verka som pilotkommuner i Kommuninformationsprogrammet, om det verkar vara till nytta för både Kommuninformationsprogrammet och kommunens eget utvecklingsarbete. Finansministeriet deltar delvis i kostnaderna för pilotprojekten. Planeringen och genomförandet stöds av Synerginätverket, som också granskar resultaten. Pilotprojekten planeras våren 2017 och genomförs hösten 2017 och våren 2018.

Mer information finns i Jani Heikkinens presentation från Kommuninformationsprogrammets förändringsseminarium 18.1.2017 (https://goo.gl/fIFg72, på finska). Intresserade kommuner och samkommuner kan ta kontakt på adressen jani.heikkinen(at)vm.fi eller niina.huotari(at)vm.fi.

Det finns många möjligheter till pilotprojekt:

  • Kommunen eller samkommunen kan som pilotprojekt ha automatisk överföring av ekonomiuppgifter från sitt eget eller en serviceleverantörs system till Statskontoret. Uppgifterna kan gälla budgeten, bokslutet eller driftsekonomin.
  • Kommunen eller samkommunen kan testa att använda färdplanen i sitt utvecklingsarbete. Det kan till exempel vara fråga om att avskilja de uppgifter som överförs till landskapen från de uppgifter som blir kvar i kommunen, att ändra på informationsinnehållet i enlighet med den nationella rekommendationen, att definiera de tjänster som tillhandahålls av kommunen, att utveckla den interna kostnadsberäkningen eller att analysera datasystemarkitekturen efter landskapsreformen.
  • Den kodtjänst som upprätthålls av Statskontoret innehåller terminologi, koder, hierarkier, användningsfall och tekniska beskrivningar som kommunerna behöver i sin rapportering. Kommunen eller samkommunen kan ha till exempel gemensamma begreppssystem och lokal användning av kodtjänsten som pilotprojekt.
  • Kommunen eller samkommunen kan också föreslå ett eget projekt!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman