Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund år 2018 har fastställts

Kevas delegation har fastställt pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund år 2018. Vid utgången av 2016 hade Keva sammanlagt 1 037 medlemssamfund och över 500 000 försäkrade.

Arbetsgivarens genomsnittliga pensionsavgift sjunker nästa år till 21,60 procent, medan den i år har varit 21,95. Den genomsnittliga avgiften sjunker alltså med 0,35 procentenheter. Att avgiftsnivån sjunker beror bland annat på besluten i samband med konkurrenskraftsavtalet och Kevas goda avkastning på placeringar.

De kommunala arbetsgivarnas lönebaserade avgiftsprocent är nästa år 16,75. I år är den lönebaserade avgiften 17,05 procent, vilket innebär att avgiften sjunker med 0,30 procentenheter.

Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiftens totala belopp stiger däremot nästa år med 21 miljoner euro till 170 miljoner, vilket motsvarar cirka 1,0 procent av medlemssamfundens lönesumma. Avgiften fördelas mellan medlemssamfunden utgående från utgifterna för förtidspensionerna och lönesummorna.

Den pensionsutgiftsbaserade pensionsavgiften betalas för de löpande pensioner som tjänats in i anställning hos ett medlemssamfund före år 2005. Nästa år är den pensionsutgiftsbaserade avgiftens totala belopp 635 miljoner euro, medan beloppet år 2017 var 663 miljoner euro. I förhållande till lönesumman är den pensionsutgiftsbaserade avgiften cirka 3,85 procent.

Läs mer på webben:

Etiketter