Prognosen för kommunernas lönesumma ökade till nästan två procent

I sin konjunkturprognos i december höjde Finansministeriet sin prognos för ekonomins tillväxt en aning. BNP förväntas öka 3,1 procent i år men tillväxttakten avtar till 2,4 procent nästa år och ytterligare till 1,9 procent år 2019. Den ekonomiska tillväxten har bred bas och grundar sig på såväl ökad export som ökad inhemsk efterfrågan. Prognosinstituten har väldigt likriktade uppfattningar om tillväxtsiffrorna.

De mest positiva ekonomiska utsikterna gäller Finansministeriets prognos för den samhällsekonomiska lönesumman som är klart högre än i höstens prognos. Ökningen i den totala lönesumman har under 2017 varit snabbare än man kunnat förutsäga av ökningen i sysselsättningen och inkomstnivån. Orsakerna bakom denna gynnsamma utveckling har sökts bland annat i tidpunkten för statistikföringen av nedskärningen i semesterpenningarna. Enligt Finansministeriets uppskattning kommer den totala lönesumman att växa med 2,3 procent i år. Löneförhandlingarna branschvis för 2018 och 2019 pågår fortfarande. Utifrån förhandlingsresultat som redan uppnåtts förutspår FM att lönesumman växer med rentav 3,0 procent under 2018 och 2,6 procent 2019.

Också kommunernas förtjänstnivåindex för 2018–2019 justerades rejält uppåt från höstens prognos med stöd av löneuppgörelser som nåtts. Enligt prognosen i höstens kommunekonomiprogram skulle kommunernas förtjänstnivåindex stiga med 1,1 procent 2018 men FM:s prognos är 1,9 procent. År 2019 förväntas kommunernas förtjänstnivåindex öka 2,0 procent (+ 0,6 procentenheter från höstens prognos). De justerade prognoserna grundar sig på antagandet att lokalförvaltningens avtalslöneindex i stor utsträckning följer den allmänna avtalslinjen.

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för kommunsektorn pågår fortfarande.

Mer information på webben:

Etiketter