Sjukförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts

sairausvakuutusmaksut

Statsrådet har fastställt sjukförsäkringsavgifterna för år 2018. I de försäkrades och arbetsgivarnas avgifter har de centrala arbetsmarknadsorganisationernas konkurrenskraftsavtal beaktas.

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift blir nästa år 0,86 procent. Avgiften är 0,22 procentenheter mindre än år 2017.

De försäkrades sjukvårdspremie är 0,00 procent av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid kommunalbeskattningen år 2018. För beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster tas det ut en premie på 1,53 procent. Löntagarnas dagpenningspremie är 1,53 procent av lönen eller arbetsinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 020 euro. Om det sammanlagda inkomstbeloppet understiger 14 020 euro är dagpenningspremien 0,00 procent.

Närmare information på webben: 

Sjukförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts, Social- och hälsovårdsministeriets  pressmeddelande, publicerat 16.11.2017         

Etiketter