Socialförsäkringsavgifterna minskar rejält nästa år

vakuutusmaksut

I höstens kommunekonomiprogram publicerades en ny prognos för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2018–2021. Dessutom publicerade Keva i slutet av september uppdaterade budgeteringsanvisningar om pensionsavgifterna för Kevas medlemsorganisationer 2018–2019. Budgeteringsanvisningarna innehåller också information om de förändringar som vård- och landskapsreformen medför i pensionsavgifterna år 2020.

Enligt de uppdaterade uppskattningarna sjunker de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter nästa år med sammanlagt 1,25 procentenheter, vilket är lite mer än väntat. I år är avgifterna sammanlagt 26,53 procent, så de beräknas sjunka till ungefär 25,30 procent av den lönesumma som ligger till grund för avgiften. En del av avgiftssänkningarna beror på konkurrenskraftsavtalet och en del beror på den gynnsamma ekonomiska utvecklingen.

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift uppskattas nästa år bli 0,87 procent, medan avgiften i år är 1,08 procent. Också arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift beräknas sjunka rejält: enligt prognosen sjunker den genomsnittliga avgiften med rentav 0,7 procentenheter. Enligt prognosen blir arbetsgivarens avgift nästa år 0,65 procent (0,80 % år 2017) upp till gränsen för lönesumman och 2,60 procent (3,30 % år 2017) vid en lönesumma som överskrider gränsen.

Också den genomsnittliga pensionsavgiften för Kevas medlemsorganisationer sjunker nästa år kraftigt, eftersom avgiften förutspås minska från 21,95 till 21,60 procent.

Arbetsgivarens lönebaserade avgift indelas i två delar: arbetsgivarens avgift och arbetstagarens pensionsavgift. Arbetsgivarens lönebaserade avgift är enligt förhandsuppskattningar 16,75 procent. Därutöver innehåller arbetsgivaren i samband med lönebetalningen arbetstagarens pensionsavgift och redovisar den till Keva. Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften torde däremot stiga till 1,00 procent och kommunernas pensionsutgiftsbaserade avgiftsandel uppskattas bli cirka 3,85 procent av den lönesumma som ligger till grund för avgiften. Avgiften påverkas av den enskilda arbetsgivarens löpande pensionsutgifter som uppstått före år 2005.

Enligt Kevas prognos sjunker den kommunala arbetsgivaravgift som ingår i statens pensionssystem från 16,99 till 16,78 procent år 2018. Avgiften minskar också tillfälligt på grund av ett kalkyleringsfel som gjordes åren 2013–2015.

Alla siffror som presenterats ovan är i det här skedet prognoser. Till exempel påverkas pensionsavgifterna för Kevas medlemsorganisationer av arbetspensionsavgifterna inom ArPL-systemet för privata sektorn och av den lönekoefficient som Social- och hälsovårdsministeriet fastställt. De slutliga socialförsäkringsavgifterna för 2018 fastställs i november eller december 2017.

Tags