Remisstiden är 5.9–20.10.2017

Utkast till utlåtande över statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i landskapets bokslut

Finansministeriet har begärt ett utlåtande över statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i landskapets bokslut. Remisstiden är 5.9–20.10.2017.

Kommunförbundet har berett ett preliminärt utkast till utlåtande (som bilaga). Kommunförbundet önskar att framför allt sjukvårdsdistrikten och landskapsförbunden kommenterar utkastet eller ger förslag till preciseringar.

Begäran om utlåtande och utkastet till förordning finns på adressen http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman