Realtidsutvärdering av reformerna ger många goda utvecklingsförslag

Vård- och landskapsreformen har försatt kommunerna i ett flytande läge

Inom forskningsprogrammet ARTTU2, samordnat av Kommunförbundet, pågår en utvärderingsundersökning där beredningen och genomförandet av vård- och landskapsreformen samt uppbyggandet av framtidens kommun analyseras i realtid i fyrtio (40) representativa forskningskommuner.

Den pågående landskaps- och vårdreformen är en omfattande och komplex helhet av stora mått. Forskningsrapporten Flytande kommuner av Jari Stenvall, Hanna Vakkala och Siv Sandberg fokuserar på resultaten av en enkät och intervjuer som genomfördes i slutet av år 2016.

Kommunerna och landskapen inledde inte reformarbetet från samma startlinje, utan utgångslägena varierade både i kommunerna och i landskapen. I princip har reformerna accepterats i kommunerna, men deras innehåll får kritik.  På grund av reformernas strikta tidsplan sker beredningen och genomförandet samtidigt, vilket komplicerar samordningen. Kommunerna har alltså hamnat i ett mellanläge. Tillsvidare är det svårt att bedöma i vilken riktning reformerna framskrider och vilka positiva och negativa konsekvenser de kommer att ha.

 

Hot och möjligheter – genomförandet avgör

Förberedelserna för framtidens kommun har inletts i majoriteten av forskningskommunerna. Uppfattningarna om vilka förändringar som behövs och vilken deras betydelse är varierar inom kommunerna. Det talar om att det ännu i detta skede är svårt att gestalta förändringarna. Kommunerna förstår behovet av förändring, men de behövliga åtgärderna har ännu inte utkristalliserats. En del av forskningskommunerna har inte insett förändringarnas betydelse eller så är det ett helt medvetet strategiskt val att avvakta och observera helhetssituationen. I tidigare kommunreformer har ofta de kommuner klarat sig bäst som inte har varit aktiva föregångare.

Tillsvidare är det svårt att bedöma i vilken riktning genomförandet av reformerna framskrider och vilka positiva och negativa konsekvenser de kommer att ha. Kommunerna saknar förändringsstöd och tydligare anvisningar för genomförandet, men också frihet att fatta egna beslut.

Utrymme för förbättring finns framför allt i kunskapsbaseringen, tidsplanen och riskbedömningen. Kommunerna önskar att landskapens olikheter kunde beaktas bättre och att enskilda landskap kunde ges mer spelrum.

Följande rapport om realtidsutvärderingen publiceras i april-maj 2017. I den utvärderas hur beredningen och genomförandet av reformerna har framskridit våren 2017, bland annat med tanke på valfriheten och dess konsekvenser.

Forskningsrapporten har publicerats i Kommunförbundets publikationsserie Acta:

Jari Stenvall - Hanna Vakkala - Siv Sandberg: Flytande kommuner. En realtidsutvärdering av beredningen av vård- och landskapsreformen och framtidens kommun. Acta nr 265. Lapplands universitet, Tammerfors universitet, Åbo Akademi och Finlands Kommunförbund. Helsingfors 2017.

 

Närmare upplysningar

Jari Stenvall, professor
Tammerfors universitet, tfn 040 828 4350

Hanna Vakkala, universitetslektor
Lapplands universitet, tfn 040 484 4230

Siv Sandberg, forskare
Åbo Akademi, tfn 02 215 4562 

Arto Koski, sakkunnig
Finlands Kommunförbund, tfn 050 542 9299 

 

Mer om forskningsprogrammet ARTTU2: kommunforbundet.fi/arttu2

 

Tidigare utkomna rapporter om realtidsutvärdering av reformerna:

REA-puntarikyselyn perustulosraportti. Siv Sandberg. Nytt i publikationsserien ARTTU2, 12/2016.

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. Siv Sandberg. Nytt i publikationsserien ARTTU2, 1/2017.

 

Etiketter