Remisstiden går ut 6.6.2018

Andra remissbehandlingen för JHS rekommendationer om ekonomirapportering för kommuner och samkommuner

JHS rekommendationen om kommunernas och samkommuneras ekonomirapportering som tagits fram som en del av Kommuninformationsprogrammet är nu på sin andra remissbehandling. Remisstiden går ut 6.6.2018.

I rekommendationen ges anvisningar om kommunernas och samkommunernas ekonomirapportering till Statskontoret. Det är fråga om definition av officiella bokslutskalkyler och kompletterande bokslutsinformation för rapportering och anvisningar om hur de definierade ekonomiuppgifterna sammanställs och offentliggörs i ett maskinläsbart format.

Utöver bokslutskalkylerna och investeringarna ingår följande i rapporteringen:

  1. borgensförbindelser
  2. PPP-projekt (public-private partnerships, livscykelprojekt)
  3. avtal om energieffektivitet
  4. kommunernas affärsverk
  5. uppgifter om kommunalt ägda sammanslutningar
  6. övriga uppgifter

Alla JHS-rekommendationer som gäller kommunernas och samkommunernas ekonomi (kontoplan, budget, kostnadsberäkning, klassificering av tjänster) bör behandlas som en helhet. Respons tas emot om hur dessa rekommendationer fungerar var för sig och om de stöder varandra.

Direkt länk till webblanketten (på finska) för respons om utkastet till JHS rekommendationen om ekonomirapportering för kommuner och samkommuner: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-taloustietojen-raportointi/toisen-vaiheen-palautepyynto

Etiketter