Utlåtande av Bokföringsnämndens kommunsektion 117:

Den resultatbaserade potten och semesterpenningarna i boksluten 2018 och 2019

Lausunto 117

Enligt det särskilda kollektivavtal som KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer undertecknade i februari 2018 betalas en särskild resultatbaserad engångspott till de anställda i samband med lönebetalningen i januari 2019.

Bokföringsnämndens kommunsektion har i sitt utlåtande 117 tagit ställning till behandlingen av den resultatbaserade potten i kommunens bokslut. Enligt utlåtandet bokförs potten i sin helhet  som kostnad och resultatreglering i bokslutet 2018, eftersom arbetsgivarens betalningsskyldighet uppkommer redan under 2018.

Kommunsektionen kompletterade samtidigt sitt utlåtande 114 från 27.9.2016 om bokföringen av semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet i bokslutet 2016. De semesterpenningar som tjänas in i januari–mars under det kvalifikationsår som löper ut år 2019 betalas till nedsatt belopp. Nedskärningen av semesterpenningarna påverkar därmed kostnaderna år 2019 i fråga om semesterpenningarna för tre månader. Semesterpenningarna bokförs i bokslutet 2019 enligt den normala nivån.

Etiketter