Kvalitetsledningen behöver utvärderingsdata

Onsdagen den 13 juni samlades en blandad grupp ledare, sakkunniga och utvecklare inom den offentliga sektorn till ett diskussionsmöte om  kvalitetsutveckling och ledning i stadshuset i Hyvinge. Kvalitetsutvecklingens framtid diskuterades och det gavs utmärkta exempel på hur utvärderingsmodeller såsom CAF (Common Assessment Framework) kan fungera som ledningsverktyg.

Aila Särmälä, utvecklingschef vid Statskontoret, sade i sitt öppningsanförande att den finländska offentliga förvaltningen är världens bästa men uppmanade hela den offentliga sektorn att höja ribban ytterligare. Ett bra verktyg för ständiga förbättringar är självutvärdering och ett övergripande kvalitetsarbete med referensramar.

Vi har vant oss vid att saker och processer sköts väl i Finland. Men behovet av ett nytt slags ledarskap är stort; i framtiden behövs växelverkan och äkta dialog. Jyrki Mattila, stadsdirektör i Hyvinge, poängterade att pris och kvantitet ofta varit avgörande för kommunalförvaltningens verksamhet. Kvaliteten mäts oftare i företagssektorn. Nu är vi i alla fall i en helt ny situation. Det finns inga garantier för att en ny administrativ nivå automatiskt förbättrar kvaliteten. Mattila sade också att riskhantering och bedömning går hand i hand. Framtidsorienteringen i bedömningarna är nu viktig. Betydelsen av proaktiva och konstruktiva bedömningar ökar.

Sirpa Pajula, kvalitetschef vid Kuopio stad, tog i sitt anförande fram den centrala betydelsen som kundupplevelsen och delaktigheten har i stadens kvalitetsarbete. Följande steg i Kuopio är att börja mäta konsekvenserna av delaktigheten. Det är också viktigt att notera att enbart kundsegmentering inte alltid räcker, det behövs olika grupperingar. År 2011 beslöt stadsdirektörens ledningsgrupp i Kuopio att ta i bruk CAF. Självutvärderingarna har numera lett till mål på fullmäktigenivå. Kuopio har tilldelats utmärkelsen Bästa användare av CAF-modellen.

Diskussionsmötet i Hyvinge var en del av det nationella utvärderings- och kvalitetsnätverkets verksamhet, som koordineras av Kommunförbundet. Statskontoret är nätverkets samarbetspartner och nätverket har cirka 200 medlemmar som intresserar sig för utvecklingen av kvaliteten i den offentliga sektorn. Den som är intresserad av nätverkets verksamhet kan gärna kontakta Maria Salenius, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information