Stöd för genomförandet av landskapsreformen

Promemoria om valbarhet till landskapsfullmäktige

Kuvituskuvassa muutostukileimoja

Det första landskapsvalet förrättas 28.10.2018. Valnämnderna för landskapsvalet granskar de uppställda kandidaternas valbarhet och kandidatuppställningen fastställs 27.9.2018.

Kommunförbundet har publicerat en finskspråkig promemoria som redogör för hur valbarhet till landskapsfullmäktige bestäms i enlighet med förslaget till landskapslag. Promemorian innehåller sådan rättspraxis gällande kommunalförvaltning som har relevans för bedömning av valbarhet till landskapsfullmäktige.

Den svenska översättningen av promemorian utkommer senare.

Promemorian baserar sig på regeringsproposition 15/2017 rd och uppdateras när lagstiftningen om landskapsval har godkänts i riksdagen.

Publikationen Vaalikelpoisuus maakuntavaltuustoon kan laddas ner avgiftsfritt i Kommunförbundets nätbokhandel »

Läs mer

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister