Vikten av den kommunalekonomiska statistiken i landskaps- och vårdreformen

Tilastojen tärkeys

I landskaps- och vårdreformen föreslås att social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till landskapen och samtidigt också den andel av kommunernas skatte- och statsandelsinkomster som motsvarar dessa uppgifter. Överföringskalkylerna inför landskapsreformen baserar sig på de uppgifter som de enskilda kommunerna lämnar till Statistikcentralen.

Huruvida överföringskalkylerna lyckas beror på om de kommunvisa uppgifterna i Statistikcentralens kommunala statistik är korrekta. De slutliga överföringskalkylerna görs utgående från kommunernas bokslutsuppgifter för 2018 och 2019.

Kommunförbundet har publicerat en inspelning och tilläggsmaterial om riktigheten i de kommunvisa uppgifter som används i beräkningarna inför landskaps- och vårdreformen och om anvisningarna för ifyllandet av uppgifter för Statistikcentralens kommunala statistik och statistikföringen.

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

FCG:s kurser: 

Etiketter
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga