Ändringarna till dataskyddsbestämmelserna på jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i kraft 23.1.2019

Bestämmelserna om behandlingar av personuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har ändrats i slutet av januari 2019. Syftet med ändringarna är att i fråga om den lagstiftning som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde implementera dataskyddsförordningen (679/2016/EU) och dataskyddsdirektivet (680/2016/EU).

De viktigaste ändringarna  gäller skyldighet att föreskriva om en personuppgiftsansvarig i vissa lagar och nya bestämmelser som hänför sig till det nationella spelrum som dataskyddsförordningen tillåter i fråga om de registrerades rättigheter.

Dessutom har hänvisningarna till lagstiftningen om skydd för personuppgifter uppdaterats. Till vissa lagar som gäller upphörande med att bedriva jordbruk har nya bestämmelser om bevarandetiden för personuppgifter fogats. Dessutom har vissa i lagen om Finlands skogscentral ändrats.

Mer detaljerad information finns på riksdagens hemsidor (på finska):

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_26+2018.aspx

Etiketter
Taina Väre

Förnamn
Taina
Efternamn
Väre
Sakkunnig, utveckling av landsbygden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2030
Mobiltelefon
+358 50 462 7279
Ansvarsområden
  • Utveckling av landsbygden
  • Ärenden som gäller små kommuner
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar