Även inom småbarnspedagogiken kan man nu använda material skyddat av upphovsrätt

Utbildningsstyrelsen har kommit överens med Kopiosto och APFI om licenser för användning av upphovsrättsskyddat material inom småbarnspedagogiken år 2019. Licenserna omfattar bland annat kopiering av material och visning av tv-program. Avtalen gäller nu för första gången även småbarnspedagogiken.

Kopieringslicensen möjliggör mångsidig kopiering och bruk av material

Inom småbarnspedagogiken får man kopiera och skriva ut bilder och textmaterial som är fritt tillgängliga på webbplatser samt kopiera och skanna delar av tryckta publikationer. Kopieringslicensen möjliggör bland annat kopiering och utskrift av bilder, noter, sångtexter, textutdrag, tidningsartiklar och kartor som del av det egna undervisningsmaterialet, elevarbeten samt som tilläggsmaterial för undervisningen. Kopiorna kan delas ut i form av papperskopior eller lagras på en elektronisk lärplattform där de är tillgängliga för den egna undervisningsgruppen.

Det här nya avtalet gäller enbart kopiering inom småbarnspedagogik. Kommunerna ska också ha kopieringslicens för kopiering i deras interna administrativa verksamhet. Också läroanstalterna har egna licenser.

Med användningslicensen för tv-program får man visa och spela in tv-program

Med användningslicensen för tv-program får man visa inhemska program från Yle Arenan och Arkivet samt spela in tv-program från kanalerna Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Yle Teema & Fem. Licensen ger rätt att visa och spela in andra program utom filmer, reklam och utländska serier med kontinuerlig handling.

För att visa filmer i undervisningen behöver man ett separat tillstånd. Visningslicenser för inhemska filmer kan fås från AFPI (www.apfi.fi) och för utländska filmer från M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi).

Avgiftsfri utbildning i licenser och upphovsrätt

Kopiosto erbjuder avgiftsfria utbildningar och informationsinslag om upphovsrätten och användningslicenser. Beställ en egen utbildning till personalen inom småbarnspedagogiken i din kommun: neuvonta@kopiosto.fi

Mer information:
Licensieringschef Kirsi Salmela, Kopiosto rf, tfn 09 4315 2349, kirsi.salmela@kopiosto.fi
Direktör Juha Jukkara, Kopiosto rf, tfn 09 4315 2346, juha.jukkara@kopiosto.fi

tags