Den nationella dataskyddslagen trädde i kraft 1.1.2019

Riksdagen godkände i november 2018 den dataskyddslag som ska komplettera EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dataskyddslagen trädde i kraft 1.1.2019.

Dataskyddslagen tillämpas vid sidan av dataskyddsförordningen. Dataskyddslagen preciserar dataskyddsförordningen och innehåller bestämmelser som till vissa delar utgör undantag från förordningen.

När dataskyddslagen trädde i kraft upphävdes personuppgiftslagen och lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen. En del av bestämmelserna i dataskyddslagen motsvarar bestämmelserna i den upphävda personuppgiftslagen.

De punkter i dataskyddslagen som är särskilt viktiga för kommunerna finns samlade på Kommunförbundets webbplats.

Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • kommunalt beslutsfattande
  • processen för ändringssökande
  • offentlighetslagstiftning
  • specialfrågor kring dataskydd
  • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
tags