Finansministeriet startar utredning om säkerheten vid kommunala möten

""

Kommunförbundets initiativ om säkerhetskontroller i kommunens offentliga lokaler har fått ett positivt mottagande. Finansministeriet startar en utredning om var och när kontroller behövs för att trygga säkerheten under kommunala möten. 

Läs mer på Kommuntorget.fi: Finansministeriet startar utredning om säkerheten vid kommunala möten

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.