Demokratiutmärkelsen 2019

Föreslå mottagare till Demokratiutmärkelsen 2019

Demokratiutmärkelsen som utdelas av Öppen förvaltning-projektet som koordineras av finansministeriet beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning.

Målet med utmärkelsen är att förstärka en sådan verksamhetskultur i Finland som stöder var och ens delaktighet. Demokratiutmärkelsen tilldelas nu för fjärde gången och den utdelas vid Demokratidagsseminariet den 9 oktober i centrumbiblioteket Ode, Helsingfors. Finansministeriet utdelar demokratiutmärkelsen i samarbete med justitieministeriet och Finlands Kommunförbund.

Förslag kan lämnas in ända till den 13 september 2019 kl. 12 elektroniskt via elektronisk form  och per post till adressen Finansministeriet/registratorskontoret, PB 28, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2B, Helsingfors).

Noggrannare kriterier och anvisningar finns i bilagan.

Ytterligare information: avoinhallinto@vm.fi

 

Etiketter