Johanna Sorvettula ny förstärkning vid KL-Kuntahankinnat Oy och juridiska enheten

Vicehäradshövding Johanna Sorvettula tillträdde i februari som direktör vid KL-Kuntahankinnat Oy. Hennes ansvarsområde omfattar framför allt projekt och upphandlingar inom social- och hälsovårdsväsendet.

Sorvettula bistår som deltidsanställd även Kommunförbundets juridiska enhet med sitt kunnande. Vid den juridiska enheten består hennes uppgifter i huvudsak av beredningen av landskaps- och vårdreformen samt av förändringsstöd. Sorvettula handhar även andra specialuppdrag vid Kommunförbundet.

Sorvettula verkade tidigare som administrativ direktör vid Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt. Hon var också förändringsledare vid Södra Österbottens förbund till utgången av 2018.

Etiketter